Algemene voorwaarden Klaver Bouw Akoestiek

In de PDF bijlage treft u de algemene voorwaarden van KB|MF aan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van KB|MF sinds oktober 2014.

Voor het lezen van PDF bestanden dient u te beschikken over de PDF lezer van Adobe: https://www.adobe.com